/Files/images/1.jpg

Програма для роботи з дітьми від народження до шести (семи) років


Програма має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН № 1/11-6326 від 12.07.2019)
Програму оновили науковці під керівництвом Олени КОНОНКО, завідувача кафедри дошкільної освітиНіжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.
Автори змістили акценти з підготовки дитини до майбутнього шкільного життя назабезпечення змістовного сьогодення.
Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства.
Провідна ідея програми— оптимально використовувати можливості віку дитини для її повноцінного розвитку.
Програма орієнтує освітян на розвиток у дитини особистісного досвіду в чотирьох основних сферах життєдіяльності — власному Я, природному, предметному та соціальному просторах.
ПрограМа міститьскладові змісту освіти:

 • Інваріантна — від народження до шести років
 • Варіативна — від трьох до шести років

Інваріантна складова змісту

Матеріали інваріантної складової змісту освіти дітей від народження до шести років структурованівідповідно до віку:

 • Вік немовляти
 • Ранній вік
 • Молодший і середній дошкільний вік
 • Старший дошкільний вік

Зміст викладено за сімома освітніми лініями:«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Варіативна складова змісту

Матеріали варіативної складової змісту також структуровані відповідно до віку та подано за освітніми лініями:

 • молодший і середній дошкільний вік — «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія»
 • старший дошкільний вік — «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи»

Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

 • Вікові можливості — для кожного року життя
 • Зміст освіти
 • Основні освітні завдання — чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання
 • Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду

Додатки до Програми містять орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, переліки художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.
Програма легко сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу та створює простір для творчого використання різних педагогічних технологій, прояву гнучкості в підході до кожної дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 163